Apie Kasko draudimą

kasko draudimasKasko draudimas yra savanoriškas automobilio ar kitos transporto priemonės draudimas. Įvykus draudiminiam įvykiui draudėjas atlygina apsidraudusiajam patirtą žalą. Lietuvoje yra įstatymiškai numatyta vairuotojųcivilinės atsakomybės draudimo prievolė. Įvykus eismo įvykiui nukentėjusiajam yra atlyginama apsidraudusiojo padaryta žala. Tačiau nei vienas vairuotojas, ypač vairuojantis brangesnį automobilį, negali jaustis saugus dėl savo turto. Norit apsaugoti savo investicijas, įdėtas į automobilį, dažnai naudojamasi Kasko draudimo teikiamomis paslaugomis. Draudiminiu įvykiu priklausomai nuo sutarties rūšies yra laikoma transporto priemonės vagystė, avarija, gaisras, gamtinių stichijų padaryta žala, turtą niokojantys vandalizmo atvejai. Kasko draudimas gali kainuoti labai įvairiai. Kaina priklauso nuo daugelio faktorių ir gali siekti net iki 10% transporto priemonės vertės. Konkrečią draudimo kainą įvertina paslaugos teikėjas (draudikas) atsižvelgdamas į tam tikrus rizikos kriterijus, tokius kaip transporto priemonės pagaminimo data, modelis, vairuotojo vairavimo patirtis ir ankstesnių draudiminių įvykių skaičius. Kasko draudimu gali būti draudžiamos įvairios transporto priemonės: automobiliai, motociklai, sunkvežimiai, priekabos. Dėl konkrečių draudimo sąlygų reikia domėtis draudimo paslaugas siūlančiose bendrovėse.

Kiekviena draudimo bendrovė turi savo darbo metodus ir draudimo kainos vertinimo principus. Renkantis draudiką būtina atkreipti dėmesį į visas draudimo bendrovės keliamas sąlygas, įmokų bei išmokų mokėjimo tvarką, sąlygas, kurioms esant įvykęs įvykis nebus laikomas draudiminiu. Kaip pavyzdį galima pateikti kelis nedraudiminius įvykius. Apsidraudusiajam Kasko draudimas nebus išmokėtas jei avarijos metu jis vairavo transporto priemonę neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, padarė avariją specialiai, siekdamas naudos, planavo nusižudyti avarijos metu ir pan. Konkretūs nedraudiminiai atvejai turi būti nurodyti sutartyje.

Kasko draudimas dažnai siūlomas su tam tikra frančize. Frančizė šiuo atveju yra minimalios žalos, iki kurios nėra draudžiama transporto priemonė, nustatymas. Pasirinkus draudimo metodą taikantį frančizę, į sutartį yra įtraukiama minimali suma iki kurios padaryta žala nėra vertinama draudimo bendrovės. Toks draudimo būdas yra naudingas tiek draudimo bendrovei, tiek klientui. Draudimo bendrovės taikydamos frančizę sumažina administracines išlaidas, kurios esant smulkiam įvykiui gali viršyti draudimo išmokos sumą. Klientas pasirinkdamas frančizę sumažina draudimo įmokos kainą, nes iš galutinės paskaičiuotos sumos yra frančizės suma.

Priimant sprendimą draustis Kasko draudimu ar ne, reikėtų įvertinti savo galimybes ir tokio draudimo reikalingumą. Vairuojantiems naujus automobilius Kasko draudimas yra puiki priemonė sumažinti nepageidaujamų įvykių metu atsiradusią finansinę žalą. Savaime suprantama, kad avarijos ar vagystės atveju gresia nemaži finansiniai praradimai, o investicija, apsauganti nuo rizikos yra palyginus maža. Ar naudinga Kasko draudimu drausti ne naują automobilį priklauso nuo kiekvieno individualaus atvejo. Prieš priimant spendimą reikia įvertinti rizikos ir planuojamų draudimui išleisti lėšų dydį, visus teigiamus ir neigiamus padarinius bei gerai apsvarstyti draudimo sąlygas. Taip pat yra naudinga prieš draudžiantis įvertinti ateities planus, kadangi draudžiant transporto priemonę ilgesniam laikui kai kurios bendrovės gali pritaikyti nuolaidų.